• 1-Pogled-sa-Kablara.jpg
 • 2-Poglde-sa-Kablara-na-meandre-Zapadne-Morave.jpg
 • 3-Pogled-sa-Ovcara.jpg
 • 4-Manastir-Sretenje-pod-Ovcarem.jpg
 • 5-Manastir-Blagovestenje.jpg
 • 6-Zapadna-Morava.jpg
 • 7-Jezero-Medjuvrsje.jpg
 • 8-Restoran-i-hotel-Kablar.jpg
 • 9-Restoran-nacionalne-kuhinje-Kablar.jpg
 • 10-Hotel-kablar.jpg

Manastiri

Od ostalih krajeva Srbije ovčarsko-kablarsku klisuru izdvajaju i njeni mnogobrojni manasturi na levoj i desnoj obali Zapadne Morave. Po njima i po samoj prirodi ceo kraj dobio je u narodu ime Srpska Sveta gora.

Retko je gde na tako malom prostoru sagrađeno toliko manastira. Sada ih ima deset i dva sveta mesta i to:

Na desnoj strani Morave su:

 • Manastir Vavedenje, na izlasku iz klisure, (danas parohijska crkva)
 • Manastir Vaznesenje, spram Jovanja na drugoj strani reke, par stotina metara udaljen
 • Manastir Preobraženje, nekad se nalazilo na levoj obali 2 km uzvodno od Nikolja, naspram starog manastira
 • Manastir Svete Trojice, na brdu, naspram Blagoveštenja
 • Manastir Sretenje, nedaleko od Sv. Trojice, na podnožju ispod samog vrha Ovčara

Na levoj obali Morave su:

 • Manastir Blagoveštenje, 2 km od Preobraženja, iznad Ovčar Banje,
 • Manastir Ilinje, na brdu nad Blagoveštenjskim tunelom, sada metoh manastira Blagoveštenja,
 • Manastir Jovanje, 6 km uzvodno od Vavedenja, nekada najvažniji manastir, „lavra“,
 • Manastir Nikolje, 2 km uzvodno od Jovanja,
 • Manastir Uspenje Presvete Bogorodice, crkvica pronađena kod ruševina Jovanjske kule, metoh manastira Jovanja

i dva sveta mesta, crkva posvećena Svetom Savi i crkva-pećina Kađenica.

Potiču iz XIV I XV veka i mnogi su vremenom obnavljani i stručno konzervirani i kao takvi su zaštićeni kao spomenici kulture od velikog značaja za istoriju i kulturu Srbije.

Manastir Blagoveštenje - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Blagoveštenje - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Blagoveštenje - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Sretenje na planini Ovčar - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Svete Trojice na planini Ovčar - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Preobraženje - Photo credit Vladimir Mijailović Manastir Nikolje - Photo credit Vladimir Mijailović Crkva Svetog Save – Savinje na planini Kablar - Photo credit Vladimir Mijailović Crkva Svetog Save – Savinje na planini Kablar - Photo credit Vladimir Mijailović Zbeg pećina Kadjenica - Photo credit Vladimir Mijailović

Photo credit Vladimir Mijailović

Copyright © 2021. Wellness Centar Kablar.

All Rights Reserved.